SLUŽBY JAPIS GROUP» 

Stavební činnost


Nabízíme výstavbu bytových domů, průmyslových objektů i staveb občanské vybavenosti. Dále  realizujeme novostavby, tak i rekonstrukce včetně staveb komunikací a inženýrských sítí pro obytnou i průmyslovou výstavbu.

» 

Developerský management


Klíčovou oblastí činnosti naší společnosti je management developerských projektů. Poskytujeme široký rozsah služeb v klíčových oblastech developerské činnosti.

» 

Provozní management


V rámci facility managementu nabízíme komplexní servis v oblasti správy nemovitého majetku a to i  včetně  návaznosti na zajištění nájemců nemovitosti nebo i  následného kupujícího. Dále zajišťujeme technickou správu budov a to včetně úklidu vnitřních, venkovních a parkovacích ploch,dodávky spotřebního a úklidového materiálu, sanitární techniky.

» 

Dotační management


Asistenční služby v průběhu realizace projektu. Pomoc příjemci dotace se splněním administrativních a procedurálních podmínek a závazných indikátorů projektu stanovených poskytovatelem dotace.
Služba dotačního managementu (koordinace dílčích projektových aktivit, zpracování průběžných, etapových a závěrečných zpráv, zpracování žádosti o platbu) nabízí metodicky propracovaný a sofistikovaný systém kontroly plnění všech podmínek nezbytných pro sledování a řízení všech procesů v rámci realizace úspěšného projektu.

» 

Projektový management


Komplexní služby řízení realizace projektů s nemovitostmi (vytipování lokality, vedení jednání o nákupu nemovitostí s majitelem, prodejcem či jiným subjektem, příprava nezbytných dokladů, právní a daňové poradenství v průběhu projektu, koordinace přípravných a projektových prací, řízení stavby, výběr či činnost generálního dodavatele či stavebního dozoru, realizace projektu až po úspěšné kolaudační rozhodnutí.

»  Stavební management


Zajistíme vedení projektové dokumentace, zpracování a vedení provozní dokumentace, správu smluv, kontrolní a poradenskou činnost, řízení a odstraňování garančních závad, optimalizaci provozních nákladů.


(c)  JAPIS GROUP a.s. - stavební firma, developer, inženýrská činnost, web: www.printmax.cz